ZORG AANVRAGEN!

Als men zorg nodig heeft gebeurt het nogal eens dat men de weg kwijt raakt in het zorglandschap Al die verschillende wetten en aanvragen kunnen voor veel verwarring zorgen. In het kort bespreken wij drie wetten die betrekking hebben op zorg en ondersteuning.

1. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
2. De Zorgverzekeringwet (ZVW)
3. De Wet langdurige zorg (WLZ)

Wet maatschappelijke ondersteuning. (WMO):
Het doel van de wet maatschappelijke ondersteuning is mensen te helpen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en deel te nemen aan de maatschappij.
Vervoer, huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning en mantelzorgondersteuning vallen onder de WMO.

Hoe hulp/ondersteuning aan te vragen?

1. U meldt zich met uw zorgvraag bij het WMO-loket van uw gemeente.
(als u dit zelf niet kunt meldt u zich telefonisch)
2. De gemeente gaat in gesprek met u, het zogenaamd keukentafel gesprek.
3. De gemeente geeft aan voor welke zorgmogelijkheden u in aanmerking komt.
4. U kunt (vaak) kiezen of u een voorziening in natura wil of een persoonsgebonden
budget (PGB).
5. U betaalt een eigen bijdrage, voor maatwerkvoorzieningen betaalt u geen eigen bijdrage.

Zorgverzekeringswet (ZVW):

Op grond van de ZVW heeft iedereen in Nederland verplicht een basis verzekering tegen de kosten van de meest gebruikte zorg. Verpleging en persoonlijke verzorging vallen onder de
Zorgverzekeringswet, hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage.

U kunt een beroep doen op de ZVW als u bijvoorbeeld:
1. Ondersteuning nodig heeft vanwege leeftijd, ziekte of handicap;
2. hulp nodig heeft bij persoonlijke verzorging;
3. verpleegkundige hulp nodig heeft;
4. hulp nodig heeft na ziekenhuisopname;
5. intensieve zorg behoeft in de laatste levensfase;
6. uw zelfredzaamheid wil vergroten;
7. moet leren omgaan met hulpmiddelen.

Aanvragen:

U dient uw aanvraag in via een wijk-of transferverpleegkundige (Ziekenhuis)
De verpleegkundige bepaalt wat de benodigde zorg aan huis is voor u. U kiest zelf een zorgaanbieder en de verpleegkundige vraagt die zorg voor u aan. Voor verpleging en verzorging betaalt u geen eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (WLZ ):

De wet langdurige zorg is er voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld als iemand een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking heeft. Wanneer u zoveel zorg nodig heeft dat u niet thuis kunt blijven wonen, kunt u verhuizen naar een zorginstelling.

Aanvragen:

1. als u 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft dient u daarvoor een aanvraag
in bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. (CIZ);
2. het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg;.
3. als u zorg krijgt toegewezen kunt de keuze maken voor verpleeghuiszorg aan huis (als dat
mogelijk is in uw thuissituatie) of een verblijf in een zorginstelling;
4. de hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomsten, uw vermogen en uw
indicatie;

Wij hopen dat u met deze uitleg over de zorgverzekeringswetten wat makkelijke uw weg kunt vinden door het zorglandschap.

Overgenomen uit De Vierstroom 2019.