KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.
KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren. KBO-PCOB maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:

– Zorg, wonen en welzijn
– Veiligheid
– Digitalisering
– Koopkracht
– Zingeving

Naast de landelijke belangenbehartiging biedt KBO-PCOB ook aantrekkelijk ledenvoordeel en service voor de leden.

Van, voor en door leden

KBO-PCOB is een vereniging voor en door leden. We hebben meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Leden krijgen tien keer per jaar gratis het gratis ledenmagazine Nestor of Perspectief en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.

Samen sterk

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Op het terrein van belangenbehartiging werken Unie KBO en PCOB zowel landelijk als lokaal al jarenlang samen. Lokale afdelingen van beide verenigingen zoeken elkaar ook steeds vaker op. Daarom is de ambitie uitgesproken om samen één sterke organisatie neer te zetten.


Bestuur en ledenraad

De twee verenigingen KBO en PCOB blijven qua organisatiestructuur ongewijzigd en richten zich op het beleid binnen de eigen vereniging, de ledenbinding en de beleidsuitvoering. Daarnaast is er een collectief bestuur gevormd vanuit beide besturen.
Dit collectieve bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van het beleidsplan zoals is vastgesteld door de beide verenigingen en stuurt de bureauorganisatie aan.

In beide verenigingen worden de leden vertegenwoordigd door een ledenraad. De ledenraad geeft kaders voor het strategisch beleid, houdt onder meer toezicht op het landelijk bestuur, besluit over belangrijke beleidszaken en benoemt de leden van het landelijk bestuur.
Deze rollen vervult de gezamenlijke ledenraad ook richting het collectief bestuur.

Delen !