Over de KBO PCOB

Van, voor en door leden

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.


Samen sterk

KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

Bestuur en ledenraad
De vereniging KBO-PCOB heeft een bestuur, bestaande uit de twee voltallige besturen van de Unie KBO en de PCOB. Boven dit bestuur staat een gezamenlijke ledenraad, bestaande uit de twee voltallige ledenraden van de Unie KBO en de PCOB.

Het bestuur KBO-PCOB functioneert als een toezichthoudend bestuur dat op strategisch niveau opereert. Het bestuur stelt het beleid t.a.v. de vijf speerpunten vast en richt zich op de ontwikkeling van KBO-PCOB naar ‘een vereniging van en met toekomst’. Dit beleid wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.´´

Vereniging KBO afdeling Capelle aan den IJssel  

De afdeling Capelle aan den IJssel van de KBO is opgericht op 17 mei 1999 en telt ultimo 2021 circa 650 leden, woonachtig in de gemeente Capelle aan den IJssel.

De officiële naam van de vereniging luidt : Katholieke Bond van Ouderen Zuid-Holland Afdeling Capelle aan den IJssel. De KBO afdeling Capelle aan den IJssel is opgericht als een zelfstandige vereniging en kent statuten, leden en een formeel benoemd dagelijks bestuur.

De vereniging KBO afdeling Capelle aan den IJssel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) voor Rotterdam onder het dossiernummer 242 937 40.

Leden-administratie
Contact : Mw. Ria Böhm,
Adres : Merijntje Gijzenburg 11,
: 2907 HG Capelle aan den IJssel
Telefoon : 010 – 4582690


Email : info@kbocapelleaandenijssel.nl

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. We hebben meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in via KBO-PCOB: bijvoorbeeld als belastinginvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. Leden krijgen tien keer per jaar het ledenmagazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief.


BUREAU


Het bureau van KBO-PCOB bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. Het bureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleid. Op het verenigingsbureau in Utrecht zijn ruim dertig beroepskrachten en zo’n twintig vrijwilligers werkzaam. Het bureau staat onder leiding van de directeur, mevrouw Manon Vanderkaa. De directeur en medewerkers worden gehonoreerd conform de CAO Sociaal Werk. Het landelijke bureau komt op voor de belangen van senioren in Den Haag en zorgt voor de zichtbaarheid en landelijke coördinatie.

De KBO-PCOB is er voor senioren, door senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van de belastingen, als ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. Vrijwilligers bemensen ook de Service- en Juristentelefoon op het landelijke bureau waar ze de meest uiteenlopende vragen van leden beantwoorden.

  • PCOB afdeling Capelle aan den IJssel

De Afdeling Capelle a/d IJssel van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Capelle a/d IJssel in de meest uitgebreide zin te behartigen.

De afdeling Capelle aan den IJssel van de PCOB telt op dit moment circa 250 leden, woonachtig in de gemeente Capelle aan den IJssel. De PCOB afdeling Capelle aan den IJssel is opgericht als een zelfstandige vereniging en kent statuten, leden en een formeel benoemd dagelijks bestuur.

Leden-administratrie PCOB Capelle aan den IJssel
Contact : Mw. D.J. te Lindert,
Telefoon : 06 – 2037 2869
Email : ledenpcob@gmail.com

Wat doen wij?

De beide besturen in de gemeente Capelle a/d IJssel organiseren regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Leden van de KBO-PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.

  • Disclaimer 2022
    • De KBO Capelle aan den IJssel is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
    • De KBO Capelle aan den IJssel geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem wordt uitgewisseld.
    • De KBO Capelle aan den IJssel kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van deze website.
Delen !