Extra geld met individuele inkomenstoeslag

Heeft u al 5 jaar of langer een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u mogelijk de individuele inkomenstoeslag krijgen. Dit is een extra geldbedrag dat u vrij kunt besteden. U kunt de toeslag aanvragen wanneer u tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd bent.

Geen uitzicht op hoger inkomen

Voorwaarde is dat u geen hoger inkomen kunt krijgen. Kunt u binnen een jaar aan het werk? Of kunt u meer uren werken? Als u kans op werk of uitbreiding van uren heeft, dan krijgt u geen toeslag. Ook niet als u werk heeft geweigerd of zich niet voldoende heeft ingezet om werk te vinden. Kreeg u in de afgelopen vijf jaar nog studiefinanciering? Dan krijgt u de toeslag niet. Dan zou u met uw opleiding binnenkort werk kunnen vinden. Ben je nog geen 27 jaar? Dan kom je alleen in aanmerking als je arbeidsongeschikt bent, een Wajong-uitkering krijgt of geen hoger inkomen kunt krijgen door werk.

Hoogte van de toeslag

De individuele inkomenstoeslag kunt u 1 keer per 12 maanden krijgen. Voor een echtpaar is de toeslag € 587,-, voor een alleenstaande € 411,-,voor een alleenstaande ouder € 511,- met 1 kind en € 561,- met 2 of meer kinderen. Geldt de kostendelersnorm voor u? De toeslag is dan 40% van uw bijstand inclusief vakantietoeslag.

Aanvragen

Wilt u de toeslag aanvragen? U vindt meer informatie en het aanvraagformulier op www.ijsselgemeenten.nl of bij de informatielijn: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of 010 – 284 84 57 van (8.00 uur tot 12.00 uur). Vindt u het moeilijk om de formulieren zelf in te vullen? De vrijwilligers van de Wijkwinkels helpen u graag. De adressen en openingstijden staan op www.welzijncapelle.nu.