Bijzondere bijstand voor extra kosten

Kent u de bijzondere bijstand? Wist u dat die niet alleen bedoeld is voor mensen met een bijstandsuitkering? Iedereen met een lager inkomen kan een vergoeding krijgen voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten die niet iedereen heeft. Steeds meer mensen gebruiken hun recht op een bijdrage. U ook?

Bijstand voor bijzondere kosten

De bijzondere bijstand kan een bijdrage geven in de kosten voor bijvoorbeeld rechtsbijstand, producten voor uw gezondheid of voor hulp bij schulden. Een lijstje mogelijkheden:

-orthopedische schoenen
-een bril of contactlenzen
-tandartskosten
-batterijen voor uw gehoorapparaat
-dieetkosten
-verhuis- en inrichtingskosten
-reiskosten naar het ziekenhuis
-extra was en kledingslijtage
-extra stookkosten
-alarmering
-maaltijdvoorziening
-uitvaartkosten
-bewindvoering, curatele, budgetbeheer
-rechtsbijstand

Vergoeding naar draagkracht

Of uw kosten helemaal betaald worden, hangt af van uw inkomen en vermogen. Bij een minimum inkomen kan de bijzondere bijstand uw kosten volledig vergoeden. Is uw inkomen hoger? Dan kijken we wat u zelf kunt betalen. Dit noemen we draagkracht. Voor kosten boven uw draagkracht ontvangt u dan een bijdrage.

Meer informatie en aanvragen

De afdeling Sociale Zaken van IJsselgemeenten behandelt uw aanvraag. U vindt meer informatie en het aanvraagformulier op www.ijsselgemeenten.nl of bij de informatielijn: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of 010 – 284 84 57 (van 8.00 uur tot 12.00 uur). De medewerkers van de informatielijn kunnen ook uw vragen beantwoorden.

Bijvoorbeeld als u twijfelt of uw kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Vindt u het moeilijk om de formulieren zelf in te vullen? De vrijwilligers van de Huizen van de Wijk of Wijkwinkels helpen u graag. De adressen en openingstijden staan op www.welzijncapelle.nu.