Voederverbod ingesteld op aantal plaatsen in Capelle

Op een aantal plaatsen in Capelle veroorzaken uitwerpselen en lawaai van grote groepen vogels overlast. Doordat bewoners deze dieren regelmatig voeren, verergert deze overlast. Daarnaast trekt overgebleven voedsel ook plaagdieren zoals ratten aan. Daarom is op een aantal plaatsen een voederverbod ingesteld.

Dieren voeren veroorzaakt overlast
Stadsdieren, zoals eenden, duiven, ganzen en meeuwen moeten hun eigen voedsel kunnen vinden. Zaden, insecten en groenvoer uit de natuur is het juiste, natuurlijke én gezonde voedsel voor deze dieren. Helaas gooien bewoners regelmatig brood of etensresten op straat om de vogels te voeren. Maar dat is niet goed voor de vogels en het zorgt voor overlast, omdat het overgebleven voedsel ratten en muizen aantrekt.

Voederverbod
Om de overlast aan te pakken is het vanaf 8 december verboden om op een aantal plaatsen in de gemeente dieren te voeren. Als er toch gevoerd wordt, kan een handhaver hiervoor een boete geven. De eerste weken wordt bij overtreding van het verbod gewaarschuwd, daarna volgt een boete. Het voederverbod geldt op de volgende plekken. Daar staan ook borden waarop staat aangegeven dat voeren verboden is:

Omgeving Slotpark
Rozensingel
Meidoornveld
Reviusrondeel
Valeriusrondeel
Heksendans
Spoorberm
Kringdans
IJsvogelpad

Melden van overlast
Bewoners die overlast van ratten, duiven of andere plaagdieren hebben kunnen contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via 14010 (lokaal tarief) of een melding maken via de website. Dan kan de gemeente helpen rattenoverlast tegen te gaan.