Resultaten Burgerpanel over eenzaamheid

Samen met elkaar.

De gemeente Capelle aan den IJssel wil graag van haar burgers weten hoe de sociale cohesie is in de gemeente. Weten mensen elkaar te vinden en elkaar te ondersteunen? Of is er eenzaamheidsproblematiek waar de gemeente een rol in heeft om die op te lossen?

Methode

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van het Burgerpanel Capelle, dat bestaat uit 2.023 leden. Dit zijn inwoners van de gemeente Capelle aan den IJssel, die zich hebben aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. De panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. De vragenlijst kon worden ingevuld van 6 tot en met 24 oktober 2016. Er is één reminder gestuurd.

Respons

Aan dit onderzoek hebben 716 panelleden deelgenomen. Dit is een respons van 35 procent, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om onder- en oververtegenwoordiging op basis van leeftijd, geslacht en wijk te corrigeren zijn de uitkomsten op deze kenmerken gewogen.

ERVARINGEN EENZAAMHEID (I)

Van alle inwoners voelt 17 procent zich wel eens eenzaam. Ongeveer twee derde (68 procent) is het (helemaal) oneens met de stelling ‘Ik voel mij wel eens eenzaam’.

Redenen eenzaamheid

Aan degenen die zich wel eens eenzaam voelen of hierover neutraal zijn, is gevraagd waardoor zij zich wel eens zo voelen. Van deze groep mist 38 procent sociale contacten en een iets groter deel (42 procent) mist diepgang in sociale contacten. Verder noemt 29 procent een andere reden. De genoemde redenen zijn uiteenlopend:

• ‘‘Af en toe is mijn stemming zo, het is geen probleem.’’
• ‘‘Door ziekte ben ik aan huis gebonden.’’
• ‘‘Ik mis mijn overleden partner.’’
• ‘‘Door het digitale tijdperk hebben de meeste mensen alleen tijd via computer en smartphone. Normaal contact is een uitzondering.’’
• ‘‘Ik ben te druk om contacten goed te onderhouden.’’

Rapport Burgerpanel

Zie voor meer informatie zie het rapport Burgerpanel Capelle aan den IJssel over eenzaamheid.

Bron : BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID gemeente Capelle aan den IJssel november 2016