Te lang wachten op plek in verpleeghuis

maaltijd in verpleeghuis
Op 15 januari debatteerde de Tweede Kamer over de lange wachtlijsten voor verpleeghuiszorg. Voor dit debat heeft KBO-PCOB samen met Patiëntenfederatie Nederland, LOC, MantelzorgNL en Ieder(in) een brief geschreven om te benadrukken dat te veel mensen niet in het verpleeghuis van hun voorkeur terecht kunnen en lang moeten wachten op een plek.

Integrale aanpak mét cliëntenperspectief
De organisaties constateren dat er diverse acties in gang zijn gezet om te anticiperen op de benodigde (groeiende) verpleeghuiscapaciteit, maar dat deze acties versnipperd zijn. Een totaalvisie wordt gemist. Ook is het moeilijk vast te stellen of de participatie vanuit cliëntbelang binnen deze plannen voldoende gewaarborgd is. Om deze reden pleiten de organisaties voor een integrale aanpak, waarbij ook gekeken wordt naar het perspectief van cliënten en hun naasten.

Voorkeur voor verpleeghuis
Uit een verkenning onder 200 mensen blijkt dat men soms lang moet wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur. Eén op de drie mensen komt uiteindelijk niet te wonen in het verpleeghuis waarvan zij hebben aangegeven te willen wonen. Dit heeft vaak negatieve gevolgen zoals zorg die niet altijd goed aansluit, men zich niet thuisvoelt, en de langere reisafstand voor naasten die op bezoek willen gaan.

De organisaties roepen daarom op bij het realiseren van voldoende plekken, ook aandacht te besteden aan het mogelijk maken van wonen in een verpleeghuis van voorkeur.