Over Buurtkracht!

Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel.

Samen met bewoners werken de multidisciplinaire wijkteams van Buurtkracht aan de leefbaarheid in de buurt en het welzijn van burgers. De vier sociaal wijkteams bestaan uit een buurtcoach, een jongerencoach, een maatschappelijk werker en een ouderencoach. Een vrijwilligerscoördinator werkt voor alle wijkteams. Twee wijkzorgcoaches ondersteunen de wijkteams met hun kennis en kunde.

Onze kracht is de samenwerking met u, de bewoners en andere (zelf)organisaties.