Kleine pensioenen: waardeoverdracht goed regelen en monitoren

KBO-PCOB Capelle aan den IJssel  » KBO PCOB, Nieuws »  Kleine pensioenen: waardeoverdracht goed regelen en monitoren

De wet wordt gewijzigd rond kleine pensioenen. KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM reageerden op een digitale raadpleging (internetconsultatie) van de Rijksoverheid. Belangrijkste opdracht aan de minister, wat betreft de seniorenorganisaties: alleen met toestemming waarde overdragen, en deze verandering goed monitoren.

Het wetsvoorstel wil knelpunten oplossen rond kleine pensioenen. Pensioenuitvoerders hebben veel werk aan deze pensioenen, en er valt allicht winst te behalen door pensioenen samen te voegen, of over te dragen naar een ander fonds of uitvoerder.

KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM kijken vanuit de blik van gepensioneerden en aanstaande gepensioneerden naar dit wetsvoorstel. Wie hebben er straks mee te maken? Dat gaat concreet om mensen die vaker:

– Een hele reeks aan banen hebben gehad, met niet altijd (genoeg) pensioenopbouw
– Op een laag niveau, tegen een laag inkomen, hebben gewerkt en naar rato pensioen hebben opgebouwd
– Als zelfstandige een deel pensioen hebben opgebouwd via spaargeld, eigen huis en/of vermogen, beleggingen
– Parttime gewerkt hebben
– In het buitenland hebben gewoond
– Werk en zorg hebben afgewisseld in hun leven
– Op enig moment werkloos of ziek zijn geworden, en/of arbeidsongeschikt zijn geraakt

Door die bril gekeken, vallen ons enkele zaken op bij de voorgenomen wetswijziging die we in een reactiedocument toelichten.

Samengevat vragen de organisaties aan de minister van SZW:

Wettelijk te regelen dat er geen waarde mag worden overgedragen, tenzij de deelnemer actieve toestemming hiertoe heeft verleend en de consequenties van die overdracht duidelijk vooraf aan de deelnemer kenbaar zijn gemaakt.
Praktisch te regelen dat het dit proces van waardoverdracht vanuit de overheid, in afstemming met ouderenorganisaties, goed gemonitord wordt, om mogelijk onbedoelde effecten van de wetgeving tijdig bij te kunnen bijstellen.
Lees hier de hele reactie
Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief kbo-pcob.nu


Show Buttons
Hide Buttons