De vijf meest voorkomende infecties bij SENIOREN

– Urineweginfectie
– Huidinfecties
– Longontsteking
– Influenza (griep)
– Maagdarminfecties

1. Urineweginfecties
Urineweginfecties, zoals blaasontstekingen, komen het meeste voor. Vooral gebruik van blaascatheters of diabetes verhogen de kans op deze infecties. Vaak zien we niet de `gebruikelijke’ symptomen, maar bijvoorbeeld verwardheid en veel minder vaak pijnklachten.

2. Huidinfecties
De huid geneest langzamer bij het ouder worden, waardoor we meer vatbaar zijn voor infecties. Zo kennen we schimmelinfecties en gordelroos.

3. Longontsteking
Pneumonie of longontsteking zien we veel op hoge leeftijd en de klassieke symptomen als koorts, rillingen en hoesten treden veel minder vaak op en kunnen de klachten vooral zwakte en verwardheid zijn. Sommige vormen van longontsteking kunnen voorkómen worden door een vaccin tegen pneumococcen, bacteriën die longontsteking kunnen veroorzaken.

4. Griep of influenza
Influenza wordt gemakkeiijk overgebracht via hoesten en niezen , zeker op plaatsen waar veel mensen zijn, zoals in verpleeghuizen. De jaarlijkse griepvaccinatie is van belang, maar als men al griep heeft, is een antivirale therapie op z’n plaats.

5. Maagdarminfecties
Vooral twee bacteriën belagen senioren en wel Heliobacter pylori en Clostridium difficile. De eerste veroorzaakt maagklachten als misselijkheid, pijn, koorts, maagontstekingen of maagzweren en kan met medicatie bestreden worden. De tweede geeft klachten van diarree en komt vooral door antibioticumgebruik. De oplossing is dan om het antibioticum te stoppen.

Show Buttons
Hide Buttons