Welzijn Capelle eerste aanspreekpunt voor hulp

Telefonisch bereikbaar
Welzijn Capelle blijft telefonisch bereikbaar voor alle vragen om hulp en ondersteuning van Capellenaren. Bel 010 – 707 49 00 (werkdagen van 9.00 – 16.00 uur) of mail naar aanmelding@welzijncapelle.nu, ook voor een luisterend oor. Bel ook als u zich zorgen maakt om iemand in uw nabijheid: dan kunnen wij met u meeden-ken en zoeken naar oplossingen.

Geen huisbezoeken
Tot en met 5 april leggen de medewerkers van Welzijn Capelle (zoals maatschappelijk werkers, buurtcoaches, cliëntondersteuners en mantelzorgondersteuners) geen huisbezoeken af. Ze zijn wel telefonisch beschikbaar voor hun cliënten. Bij spoed- of noodsituaties wordt per keer bekeken welke vorm van contact of onder-steuning nodig en mogelijk is.

Intensievere samenwerking Voedselbank Capelle; uitbreiding bood-schappendienst Welzijn Capelle en de Voedselbank intensiveren hun samenwerking de komende twee maanden. Daardoor hebben kwetsbare Capellenaren voldoende eten en andere noodzakelijke spullen in huis, ook voor hun huisdieren. Mensen die niet zelf boodschappen kunnen doen en niemand hebben die dit voor ze doet, kunnen bel-len naar bovenstaand telefoonnummer voor hulp. De Voedselbank stelt dan met Welzijn Capelle een pakket samen en bezorgt dat op de vrijdagen. Mocht het t.z.t. nodig blijken, dan is deze dienstverlening ook op andere dagen mogelijk.
Deze maatregelen gelden tot ten minste 6 april 2020. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen.

Hulplijn KBO – PCOB

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geo-pend: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle leden: schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op, tot en met 6 april.
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.

Dit zijn de belangrijkste adviezen voor senioren:

• vermijd grote groepen
• mijd het openbaar vervoer
• beperk sociale contacten, houd 1,5 m afstand van elkaar
• werk/blijf zoveel mogelijk thuis

Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele informatie rondom het coro-navirus of bel de plaatselijke GGD.