Vitamine B12 tekort niet zeldzaam op oudere leeftijd

Een man van 62 jaar oud kreeg in een periode van 2 maanden in zijn handen een doof gevoel en een gevoel alsof hij met naalden werd geprikt, had moeite met lopen, kreeg flinke gewrichtspijnen en werd kortademig. De oorzaak was een tekort aan vitamine B12.

Vitamine B12 is essentieel voor een goede groei en productie van de rode bloedcel. Daarnaast is het van belang voor een goed functioneren van het zenuwstelsel. Het zou daarom kunnen voorkomen dat bij een tekort ervan we eerder merken dat we soms wat `verward’ zijn dan dat we al de bloedarmoede opmerken.

Vitamine B12 kan niet kant en klaar worden opgenomen. Een soort `voorloperstof’ zit in de voeding en in de maag is een stof die er voor zorgt dat de voorloperstof tot vitamine B12 wordt gevormd en als zodanig kan worden opgenomen. Mensen die een maagoperatie hebben ondergaan, hebben deze stof niet meer en moeten dan levenslang een maandelijkse of tweemaandelijkse injectie van vitamine B12 krijgen.

Een tekort aan vitamine B12 kan ernstige en levensbedreigende klachten geven. Tekorten ontstaan doordat mensen te weinig vitamine B12 via hun voeding binnenkrijgen of, als dat wel zo is, ze het niet in hun lichaam via de darmen kunnen opnemen. Vooral ouderen hebben te maken met dergelijke problemen. Zo zou onder de Amerikaanse 50-plussers 3,2% veel te lage B12 bloedspiegels hebben en zo’n 20% op de rand van een tekort zitten.

Wanneer we in één van onderstaande groepen zitten, is het zinvol om een keer ons bloed op vitamine B12 te laten prikken, maar het kan natuurlijk ook geen kwaad om, als toch een keer bloedonderzoek wordt gedaan, we aan de arts vragen om het vitamine B12 te prikken.

-leeftijd van 50 jaar en ouder
-gebruik van medicijnen voor de maag
-gebruik van metformine, een medicijn voor diabetes
-vegetariër of veganist zijn

Ernstige vitamine B12-tekorten kunnen worden aangevuld met B12 tabletten of per injectie. Lichte tekorten kunnen worden aangevuld met multivitaminepreparaten.