Vervoersdienst Hulpdienst Capelle voorlopig gestopt met vervoer senioren

De Stichting Hulpdienst Capelle, die zelfstandig wonende Capelse senioren vanaf 50 jaar veel jaren heeft ondersteund, is – tijdelijk – met de Vervoersdienst gestopt. De Hulpdienst Capelle heeft het in een persoonlijk bericht als volgt verwoord:

‘Tot onze grote spijt moet wij u meedelen dat de Stichting Hulpdienst Capelle is gestopt met haar vervoersdienst. De afgelopen weken (sinds het begin van de coronacrisis) zijn wij in staat geweest om, met drie onverschrokken vrijwilligers, nog medisch noodzakelijk vervoer te kunnen bieden aan zelfstandig wonende ouderen in Capelle.

Helaas, de laatste drie chauffeurs hebben, met ingang van 20 april, hun werkzaamheden gestaakt met het oog op hun eigen gezondheid. Het bestuur van de Stichting dankt hen voor hun inspanningen in de laatste weken en respecteert uiteraard hun keuze.

Als de omstandigheden dat toelaten hopen we deze dienst (en alle andere diensten) zo spoedig mogelijk te hervatten.