Verandering in de WMO per 1 januari 2020

Veranderingen in de WMO.

Het CAK is overgegaan naar een ander systeem wat betreft eigen bijdrage aan de Wmo.
Verwacht wordt dat het eerste kwartaal van 2020 nodig is voor omschakeling. In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal € 17,50 aan eigen bijdrage.
Vanaf 2020 zult u per maand maximaal een eigen bijdrage van € 19,00 gaan betalen aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage int.

De kans op stapelfacturen is aanwezig. U ontvangt begin 2020 een brief van het CAK met de beslissing
over uw eigen bijdrage. In die brief (beschikking) leest u of u een eigen bijdrage moet betalen. En hoe
hoog de eigen bijdrage is. U ontvangt deze brief naar verwachting in februari of maart.

Let op!

Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage? Dan krijgt u in 2020: De laatste facturen over 2019 (€ 17,50 per vier weken) De eerste facturen voor 2020 (€ 19,00 per maand).

Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door vanaf januari alvast € 19,00 per maand opzij te zetten. Het
kan dat u de eerste facturen voor 2020 van het CAK in één maand ontvangt.

U moet dan in één keer over meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, februari en maart. Dat is 3 x € 19,00 = € 57,00. Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen opstapelen in de eerste maanden van 2020,
dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u – nadat u de factuur
ontvangt – contact opnemen met het CAK.