Samenwerking KBO en PCOB in Zuid-Holland

KBO-PCOB Capelle aan den IJssel  » KBO PCOB »  Samenwerking KBO en PCOB in Zuid-Holland


De samenwerking tussen KBO en PCOB krijgt steeds meer vorm. Naast
de landelijke samenwerking wordt op zowel provinciaal (Belastingservice,
Ouderenadvisering) als afdelingsniveau reeds op onderdelen
samengewerkt. KBO en PCOB in Zuid-Holland zijn nu samen een proces
ingegaan om verdere invulling te geven aan de voortgang.

De gezamenlijke uitgangspunten en doelen zijn inmiddels vastgelegd in de notitie “Provinciale samenwerking KBO en PCOB in Zuid-Holland”. Dit moet uiteindelijk leiden tot een praktische werkvorm, gericht op resultaat. De samenwerking richt zich op het versterken van KBO en PCOB lokaal en provinciaal door middel van concrete activiteiten.

Belangrijke doelen zijn onder meer een effectieve ledenwerving, verbetering
van lokale en provinciale belangen-behartiging in Zuid-
Holland, het ontwikkelen van een netwerkorganisatie met specifieke
deskundigheid en ervaring ter ondersteuning van afdelingen op
diverse terreinen.

Ondanks het groeiende aantal senioren is sprake van stagnatie en
teruggang in het ledental. De uitdaging is om met name jonge
senioren te motiveren zich aan te sluiten bij onze organisaties.
Inmiddels zijn in Zuid-Holland op provinciaal niveau stappen
ondernomen om in het kader van de provinciale verkiezingen in 2023
een manifest voor een seniorvriendelijke provincie uit te werken. Zodra
dit is afgerond, zullen KBO en PCOB dit manifest gezamenlijk in het
najaar onder de aandacht brengen van de fracties in Provinciale
Staten van Zuid-Holland. Vervolgens zal in februari 2023 een politiek
debat worden georganiseerd met de Statenfracties. Op deze wijze
willen KBO en PCOB de grote groep senioren in Zuid-Holland een stem
geven.Show Buttons
Hide Buttons