Lange Wachttijden voor verlenging rijbewijs. (75 jaar en ouder)

In de seniorgeluiden van september stond een stukje over de lange wachtijden bij het CBR
na het aanvragen voor verlenging van het rijbewijs als u 75 jaar bent of ouder.
KBO-PCOB maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de problemen bij het Centraal Bureau voor Rijbewijzen (CBR) en zet zich al maanden in voor verbetering van de situatie.

Spoedprocedure
Het CBR heeft de afgelopen periode spoed- en voorrangsprocedures in gang gezet voor mensen die tijdig zijn begonnen met hun aanvraag. Het ministerie werkt samen met CBR en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) aan de invoering voor administratieve verlenging van het rijbewijs, voor 1 jaar, voor 75-plussers. Daardoor kunnen ze blijven rijden terwijl hun aanvraag in behandeling is en het CBR ruimte krijgt om de achterstand in te halen. Het is de bedoeling dat deze regeling op 1 december in werking treedt.

Geen gedoogconstructie
Er is gevraagd om coulance voor mensen van wie het rijbewijs is verlopen maar “een gedoogconstructie vanuit handhavingsperspectief is niet mogelijk”, aldus minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. De regelgeving is helder; rijden met een ongeldig rijbewijs is en blijft strafbaar.

KBO-PCOB kan helpen
KBO-PCOB probeert mensen die in de problemen komen met hun rijbewijskeuring zoveel mogelijk te helpen. “Regelmatig hebben onze beleidsadviseurs contact met het CBR”, zegt Manon Vanderkaa. “Dat blijven we doen tot de problemen tot het verleden behoren en de mobiliteit van senioren niet langer in het geding is.” Ondertussen is KBO-PCOB bezig met het inrichten van een meldpunt ‘schrijnende gevallen’. Hierover informeren we u binnenkort.

Wij hebben al vele malen het adres van Dr. De Heer geplaats voor de herkeuring voor uw rijbewijs als u 75 plus bent geworden. Maar aan die keuring gaan een aantal stappen vooraf.
U dient zelf de eind datum van het rijbewijs in de gaten te houden. Raadzaam is het om 6 maanden voor de datum al te beginnen met de aanvraag, vanwege de wachttijden bij het CBR.

U koopt als eerste een gezondheidsverklaring bij uw gemeente, deze verklaring moet u invullen en opsturen naar het CBR. U krijgt dan de papieren die de arts moet invullen, het keuringsverslag, thuisgestuurd. U hebt nu alle papieren die u nodig hebt en nu kunt u pas een afspraak maken bij uw keuringsarts.