Oudere mantelzorgers….

75-plussers die hun partners intensieve hulp bieden, hebben het zwaar. Ze hebben vaak zelf gezondheidsklachten, missen steun en informatie en komen soms in de financiële problemen. Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO: “Ouderen in Lochem wonnen net een rechtszaak om huishoudelijke hulp af te dwingen bij hun gemeenten. Maar zover zou het niet moeten hoeven komen. De politiek moet meer doen!”

Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont aan dat overbelasting van mantelzorgers boven de 75 jaar op de loer ligt. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om mantelzorgers te ondersteunen. In 2016 krijgen gemeenten 100 miljoen euro voor die taak. Zij kunnen zelf kiezen uit een scala van mogelijkheden. Denk aan een mantelzorgcompliment in de vorm van een cheque, uitstapjes, huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers en vervangende mantelzorg.

Onbekendheid
Manon Vanderkaa: “Er is veel mogelijk dat verlichting kan bieden aan intensieve zorgtaken. Maar gemeenten moeten dan wel luisteren naar de wensen van mantelzorgers. Hier schort het vaak aan. De verschillen tussen gemeenten zijn bovendien groot. Zo weten sommige gemeenten mantelzorgers nauwelijks te bereiken en weten dus ook niet wat er speelt.” Aan informatie is veel behoefte, zo toont recent eigen KBO-onderzoek aan.

Geld
Onderbelicht zijn vaak ook de kosten. Mantelzorg kost tijd en geld. Extra uitgaven kunnen zwaar drukken op het toch al beperkte budget van een ‘arme’ mantelzorger. 25% van de mantelzorgers maakt meer dan 200 euro aan extra kosten per maand door hun zorgtaak. Het gemiddelde van alle mantelzorgers is volgens Mezzo 1100 euro per jaar.

Wat te doen?
De Unie KBO doet als vereniging het nodige voor mantelzorgers. We onderzoeken de wensen en noden, bieden veel informatie via ons ledenblad Nestor (bereik: 361.000 lezers boven de 50) en hebben extra aandacht en service voor mantelzorgers via onze collectieve zorgverzekering (respijtzorg, mantelzorgmakelaar en meer).

Manon Vanderkaa: “Maar dit grote probleem lossen we natuurlijk niet alleen op vanuit de samenleving zelf. De politiek zal meer moeten doen om de toenemende zorgtaken voor en door kwetsbare ouderen in goede banen te leiden!”