Coronavirus: in gesprek met de burgemeester #3

Derde gesprek met burgemeester Peter Oskam over het coronavirus en wat dit betekent voor de medische zorg, het sluiten van horeca en van plekken waar jongeren samen komen, drukte bij het milieupark en hartverwarmende acties zoals de ‘berenjacht’.

Het interview in tekst:

Interviewer: Het kabinet heeft de maatregelen verlengd die er nu zijn tot 28 april. Is dat wat u betreft terecht?

Burgemeester: Ja ik ben er blij mee. Ik denk dat het een verstandige keuze is. We zijn er nog lang niet. De grote piek moet nog komen. Je ziet dat het nu enorm groeit, dat er veel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen, dat er veel mensen komen te overlijden. Aan de andere kant ben ik heel blij dat de Capellenaren zich goed aan de regels houden. Als ik door de gemeente fiets of loop of rij dan zie ik dat het rustig is. Dat mensen zich houden aan de afstand en dat het over het algemeen vrij goed gaat.

Interviewer: U had het net al over de vele doden die vallen, de medische zorg. Hoe staat het daar op dit moment mee in Capelle?

Burgemeester: Ik ben tevreden over hoe de medische zorg in Capelle is geregeld. We hebben goed contact met de huisartsen en met de directeur van het ziekenhuis. Het loopt wel vol in het ziekenhuis. We hebben 46 plekken en we zitten bijna op dat aantal. Er zijn natuurlijk een aantal mensen overleden afgelopen week. Dat is betreurenswaardig. Maar het is wel zo dat het ziekenhuis het onder controle heeft. De druk is hoog maar men kan het aan. Een huisartsenpost is uitgebreid bij het IJsselland Ziekenhuis. We hebben achter de hand nog Sporthal Schenkel om daar wat huisartsen neer te zetten. Maar dat is op dit moment nog niet nodig.

Interviewer: U heeft ook besloten om 14 zogenaamde speelplekken of plekken voor jongeren te sluiten. Waarom heeft u dat gedaan?

Burgemeester: Ja, ik heb het eigenlijk met pijn in mijn hart gedaan, omdat ik vind dat er geen no go area’s zijn in Capelle. Maar het is wel zo dat er plekken zijn waar de jongeren samenkomen. Dat snap ik, want ze zitten de hele dag binnen. Maar het is niet goed en ze zijn meermalen gewaarschuwd. En het is erg lastig om die anderhalve meter afstand te houden. En als de handhavers weer weggaan dan komen ze toch weer de terug. En dat is eigenlijk de reden dat we hebben gezegd, we moeten er zoveel tijd en energie in stoppen die ook op andere plekken noodzakelijk is dat we hebben gezegd we sluiten dat voorlopig af.

Interviewer: Aan de andere kant zien we ook dat heel veel jongeren zich er wel aan houden, laten we dat we dat ook zeggen.

Burgemeester: Ja, ik moet zeggen ik ben erg tevreden hoe men daar over het algemeen mee omgaat. Maar er zijn natuurlijk jongens die toch elkaar nodig hebben om het gezellig te hebben en dat moet, of kan ook op een andere manier.

Interviewer: De horeca daar heeft u ook tegen opgetreden. Die houden zich niet aan de afspraak?

Burgemeester: Over het algemeen gaat het goed. Ik denk dat het voor 95% heel goed gaat. Dat men natuurlijk zorgen heeft over over de bedrijfsvoering, hoe dat verder moet. Maar er zijn een aantal zaken die hebben zich niet aan de regels gehouden en daar treden we hard tegen op. Dat betekent waarschuwen, volgende keer proces verbaal, 4000 euro en daarna sluiten.

Interviewer: Ja, u treedt daar hard tegen op en we zien het in Capelle. Het is stil overal, maar op 1 plek in Capelle is het juist heel druk. Bij de milieustraat.

Burgemeester: Ja, je ziet dat mensen thuis gaan opruimen en de administratie gaan doen, hun belasting biljet invullen. Maar ook echt voorjaarsopruiming houden. Dat betekent dat ze de spullen kwijt willen en naar de milieustraat willen. Daar staan enorme rijen, dus het is niet verstandig om dat nu te doen en mijn oproep is ook: hou het voorlopig even thuis. Als het echt niet gevaarlijk is of vies hou het dan even voorlopig thuis totdat het wel kan. Het is ook niet de bedoeling dat iedereen het op straat gaat zetten, want dan krijgen we daar weer bronnen van bacteriën dus dat willen we allemaal niet.

Interviewer: Tot slot. Er is een leuk initiatief, heel veel leuke initiatieven zijn er. De zogenaamde berenjacht is er ook en de bedoeling is dat mensen een knuffel voor het raam zetten zodat kinderen tijdens een wandelingetje buiten op zoek gaan naar de beren. En dan is natuurlijk de vraag: heeft u er al een staan?

Burgemeester: Nog niet, maar ik vind het een heel goed idee. Ik juich het van harte toe en ik zal zorgen dat er bij ons ook een beer komt.

Interviewer: Ja, want er zijn heel veel leuke initiatieven in Capelle. Dit is er één van maar er gebeurt heel veel hè?

Burgemeester: Ja, je ziet dat er enorme energie los komt bij mensen. Dat ze toch ideeën hebben om Capelle te kunnen helpen door de buren te kunnen helpen, boodschappen voor elkaar te doen, elkaar door de moeilijke periode te helpen, elkaar te bellen, contact te leggen en dat is denk ik heel mooi.

Interviewer: Ja, want we moeten het nog even met z’n allen volhouden. Nog vier weken in ieder geval en misschien ook nog wel een langer. En dat is eigenlijk het belangrijkste he? We moeten het volhouden.

Burgemeester: Volhouden is nu het belangrijkste woord. We zijn er nog lang niet, de grote piek moet nog komen. Dat betekent dat we het niet moeten onderschatten. Binnen blijven, handen wassen, afstand houden. Dat zijn toch de criteria waar men zich aan moeten houden om te zorgen dat het virus zich niet verder verspreid en dat we de zorg kunnen bieden die we graag willen bieden.

Contact met de gemeente >

@Capelle_IJssel | Facebook | Instagram