Capelse gemeenteraad benoemt nieuw college

De gemeenteraad van de gemeente Capelle aan den IJssel heeft tijdens de raadsvergadering van 5 juli het nieuwe college benoemd en geïnstalleerd.  De gemeenteraad debatteerde over het coalitieakkoord 2022 – 2026  ‘Voor vandaag en morgen. Dit coalitieakkoord is opgesteld door Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA. De coalitiepartijen willen een bestuur van alle Capellenaren zijn. […]


Uitreiking Schollevaarse Kaars 2022

De Schollevaarse Kaars is zaterdag 8 januari 2022 uitgereikt aan de negenenvijftigjarige Anja van Eck. Zij ontvangt deze blijk van eerbetoon en waardering van de Ontmoetingskerk voor haar liefdevolle inzet voor de mensen om haar heen.   Traditiegetrouw is de Ontmoetingskerk begin januari aanwezig in Schollevaar om de bewoners van de wijk een gelukkig en […]


Buurtbus en Arriva lijn 383 vervangen buslijn 37 in Capelle

Vanaf 10 januari 2022 wordt buslijn 37 in Capelle vervangen door de Capelse buurtbus in samenwerking met Arriva lijn 383. Hiermee komt er een alternatief voor reizigers naar bijvoorbeeld het IJsselland Ziekenhuis. Het openbaar vervoer had door de coronacrisis een enorme terugval in reizigersaantallen en inkomsten. Rijk en regio kwamen met financiële middelen over de […]


Actieplan corona: “Samen sterker” vastgesteld

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft het Actieplan corona: “Samen sterker” vastgesteld. Met dit actieplan draagt de gemeente bij aan een veerkrachtig Capelle, dat klaar is voor de toekomst na corona. Capelle krijgt ook een Herdenkingslaantje langs de IJssel. Burgemeester Peter Oskam: “Het Herdenkingslaantje stimuleert het gebruik van de buitenruimte en draagt bij […]


Meer bouwen voor senioren…

Ook Tweede Kamer ziet noodzaak in Focus Voorafgaand aan het debat over de toekomst van ouderenhuisvesting op 30 juni, vroeg KBO-PCOB aan de Kamerleden ervoor zorg te dragen de woningbouwopgave voor senioren echt te borgen. Dat wil zeggen: zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende passende woningen voor de lange termijn. En we vroegen vooral de […]


Ophaalservice voor oude boeken, kleine apparaten, speelgoed en textiel

Capellenaren in de wijken Schenkel, Capelle West, Fascinatio en ’s-Gravenland kunnen hun oude boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel voortaan thuis laten ophalen. Vaak verdwijnen deze spullen bij het restafval, terwijl deze afgedankte spullen nog prima kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Afgedankte of kapotte spullen, zoals boeken, (kleine) elektrische apparaten, speelgoed en textiel zijn […]


‘Licht aan het einde van de tunnel….’

Ziekenhuisapotheker Nicole Botta (Foto: Frank de Roo) De gemeente Capelle aan den IJssel ging in gesprek met: ziekenhuisapotheker Nicole Botta, jeugdverpleegkundige Jolanda Vonk, jeugdarts Angela van Noort en huisarts Sofieke van Schaik. ‘Licht aan het einde van de tunnel’ Ziekenhuisapotheker Nicole Botta coördineert in het IJsselland Ziekenhuis de vaccinatie van de eigen medewerkers en hoog-risicopatiënten. […]


Kleine pensioenen: waardeoverdracht goed regelen en monitoren

De wet wordt gewijzigd rond kleine pensioenen. KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM reageerden op een digitale raadpleging (internetconsultatie) van de Rijksoverheid. Belangrijkste opdracht aan de minister, wat betreft de seniorenorganisaties: alleen met toestemming waarde overdragen, en deze verandering goed monitoren. Het wetsvoorstel wil knelpunten oplossen rond kleine pensioenen. Pensioenuitvoerders hebben veel werk aan deze […]


Toveren in tehuizen

Tekst: Corine Koole Foto’s: Tover, Ronald Knapp, Topaz, Ellis Deveaux, Esther van der Schee, Anita van der Vight T Door corona zou je bijna vergeten dat zich in veel verpleeghuizen ook veel positiefs afspeelt, sterker nog: in veel huizen voltrekt zich een opzienbarende revolutie. Waar verpleeghuizen jarenlang van bovenaf werden bestuurd, voorzichtig om zo min […]


Oproep aan Kamer: houd ambitie voor beter Besluit toegankelijkheid OV vast

Focus Houd vast aan de eerder uitgesproken ambitie van de Kamer voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV. Zorg dat dit proces een goed einde krijgt en dat er een VN-verdrag waardig besluit komt. Dat vraagt KBO-PCOB samen met de Oogvereniging, Ieder(in), WijStaanOp!, Coalitie voor Inclusie, Spierziekten Nederland en Dwarslaesie Nederland aan demissionair staatssecretaris […]