Bijzondere bijstand voor extra kosten

Kent u de bijzondere bijstand? Die is er niet alleen voor mensen met een uitkering. Iedereen met een laag inkomen kan extra geld krijgen voor bijzondere kosten. Dat kan ook als u schuldhulp krijgt (van IJsselgemeenten of een wettelijk traject WSNP). Het gaat om kosten die niet iedereen heeft. Kosten die niet onder de zorgverzekering vallen of kosten die u onverwacht moet maken.

Bijstand voor bijzondere kosten
De bijzondere bijstand vergoedt bijvoorbeeld rechtshulp of extra kosten door uw gezondheid. Een aantal mogelijkheden:

  • dieetkosten
  • verhuis- en inrichtingskosten
  • reiskosten naar het ziekenhuis
  • extra waskosten en kledingslijtage
  • extra stookkosten
  • alarmering
  • maaltijd (als u niet zelf kunt koken)
  • uitvaartkosten
  • bewindvoering, curatele, budgetbeheer
  • rechtshulp

Vergoeding

Heeft u een minimum inkomen? Dan kan de bijzondere bijstand uw kosten helemaal vergoeden. Is uw inkomen hoger? Zijn er veel kosten? Dan krijgt u misschien een deel vergoed.

Meer informatie en aanvragen

Een aanvraag doet u bij Sociale Zaken van IJsselgemeenten. Dit kan ook digitaal. Dat gaat vaak sneller. Meer informatie en het formulier staan op www.ijsselgemeenten.nl/bijzonderebijstand. Daar vindt u ook informatie over alle mogelijkheden en met welk inkomen u een aanvraag kunt doen. Heeft u afgelopen jaar al een vergoeding gekregen? Dan is een nieuwe aanvraag korter. U hoeft dan niet alle vragen opnieuw te beantwoorden.

U kunt met vragen ook contact opnemen met de informatielijn van IJsselgemeenten: socialezaken@ijsselgemeenten.nl of (010) 2848457 (van 8.00 tot 12.00 uur).