Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten op 26 mei 2020

De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2020. We gaan met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk geworden.

De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets lekkers in taverne De Zevenster direct naast de kerk. Daarna vindt er een eucharistieviering plaats. Na de lunch in genoemde taverne staat het Plechtig Maria lof op het programma. Voordat de bus weer huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk nog een kopje thee gedronken.

Dag indeling:

  • 10.30 uur: Aankomst Taverne De Zevenster in Meersel-Dreef voor koffie
  • 12.00 uur: Eucharistieviering in de Heilige-Drievuldigheidskerk Meersel Dreef, Hoogstraten (kerk van de paters Kapucijnen, gesitueerd naast het restaurant)
  • 13.15 uur: Lunch Taverne De Zevenster
  • 15.30 uur: Plechtig Maria Lof
  • 16.15 -17.00 uur: Thee Taverne De Zevenster
  • 17.00 uur: Vertrek bus richting huis

Aanmelden

Voor deze bedevaart kunt u zich tot 14 mei a.s. opgeven bij het bestuur van uw afdeling.
De kosten zijn € 49,50 per persoon. Deze kunt u betalen bij uw afdeling. De opstapplaatsen worden hierna zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan uw afdeling.

Wij nodigen u van harte uit om deze mooie dag met ons mee te maken.
Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen of mailen met mevrouw Ameling, mevrouw Van Tol of mevrouw Gijbels.

Onderstaand treft u de contactgegevens aan:
Mw. M. Ameling
marijke.ameling6@gmail.com
010-2264376