Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020

Het landelijke GGD-gezondheidsonderzoek, de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen, is in het najaar van 2020 weer uitgevoerd onder inwoners in Nederland. In totaal kregen ruim 1 miljoen mensen van 18 jaar en ouder een vragenlijst toegestuurd. Alle GGD’en in Nederland voeren elke vier jaar dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenten.

Met de gegevens uit de Gezondheidsmonitor 2020 kunnen gemeenten en GGD-en gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van hun inwoners te verbeteren.
Door samen te werken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Op deze manier kunnen alle gegevensverzamelingen op elkaar afgestemd worden. Met als doel ze lokaal, regionaal en landelijk met elkaar te kunnen vergelijken én trends in de tijd te kunnen weergeven.

De resultaten worden 29 juni 2021 zowel landelijk als regionaal gepubliceerd, via deze website en via de landelijke en lokale media.